Lamp Indikator Hydrant

LAMPU INDIKATOR berfungsi sebagai isyarat atau indikator dalam sebuah panel untuk mengetahui apakah sebuah panel bekerja dengan baik ataukah terjadi sebuah gangguan.

SKU: ERRO-Valve-12-1-1-2-2 Category: Tag: